Filozoficznie Wiosna 2006 O nas Wyślij meila Spis treści numeru 1 Archiwum
   
  Przyczyny kiepskiej jakości życia publicznego upatrujemy w zaniku życia intelektualnego w Polsce. Ryszard Gaj w artykule Jose Ortega y Gasset wobec bezradności filozofów - przedstawia głębokie analogie zachodzące między kulturą duchową Hiszpanii minionego stulecia, a Polską współczesną - wskazując możliwe drogi wyjścia z impasu. Jerzy Wawro w tekście Polska - kraj bez elit? - opisuje mechanizm wypierania elit z życia publicznego, co jest skutkiem marnej ich jakości - dobitnie ukazanym w publikacji Kauzyperdzi, dedykowanej naszym prawnikom. Grzegorz Trela w kolejnym tekście poświęconym elitom Za zu zi zu zi zaj - dopełnia obrazu pustki myślowej kraju Dyzmów (Nikodemów).
Obecnie przeżywamy pierwszą wizytę w Polsce papieża Benedykta XVI - następcy Jana Pawła II, którego pierwszą rocznicę śmierci wspominaliśmy niedawno. Okoliczności te są dobrą okazją do ponownego przemyślenia dziedzictwa myślowego Papieża-Polaka, a w szerszym planie znaczenia kościoła katolickiego w kulturze współczesnej. Zapytaliśmy trzystu pięćdziesięciu przedstawicieli humanistyki (głównie filozofów) z ważniejszych ośrodków akademickich: W jakich kategoriach rozpatrujesz filozoficzne osiągnięcia Jana Pawła II (Karola Wojtyły)? Ich doniosłość, zasięg oddziaływania, społeczną percepcję, wpływ na współczesność? Otrzymaliśmy jedną (!) odpowiedź - Macieja Woźniczki Możliwości rozwinięcia znaczeń filozoficzno-religijnej refleksji Jana Pawła II. Dysproporcję zachodzącą między powszechnie głoszoną inspiracją czerpaną z oddziaływania myśli Papieża-Polaka, a milczeniem ankietowanych - pozostawiam bez komentarza.
W tym dziale publikujemy także - w zgodzie z naszą zasadą redakcyjną - dwugłos na temat tego dziedzictwa.
Ponadto polecamy teksty zebrane w dziale Rozmaitości: Łukasza Mańczaka: Krótki szkic o przeklinaniu, Agnieszki Puszkow i Roberta Piechowicza: Kłamstwo - uwagi o uwagach Tomasza z Akwinu oraz Wiesława Ślósarza: Erotyzm nad Wisłą.
Mamy nadzieję, że w lekturze artykułów naszych Autorów znajdą Państwo to, o co coraz trudniej w innych publikacjach. Jednocześnie zachęcamy wszystkich do podjęcia z nami współpracy przy przygotowywaniu kolejnych numerów FILOZOFICZNIE.

W imieniu redakcji i serwisu www.filozofia.org.pl
Grzegorz Trela                        
                   

Szanowni Czytelnicy!

W numerze skoncentrowaliśmy się na zagadnieniach ważkich: życiu intelektualnym w Polsce oraz dziedzictwie myślowym Jana Pawła II - w znacznym stopniu kształtującym to życie w latach minionych. Podjęliśmy problematykę związaną z przestrzenią wymiany myśli - tym, co stanowi sedno społeczności demokratycznej, a której jakość jest w Polsce nienajlepsza.
Opracowaliśmy 28 pytań do Pana Balcerowicza. Pytania te, jak dotychczas, nie były (przypuszczalnie) nigdy publicznie postawione. Pan prof. L. Balcerowicz - niestety nie zechciał na nie odpowiedzieć. Zdecydowaliśmy się je opublikować, ponieważ jesteśmy głęboko przeświadczeni, iż brak dyskusji nad nimi uniemożliwia zrozumienie istoty transformacji ustrojowej, która dokonała się w Polsce. Milczenie głównego konstruktora transformacji rodzi pytania o funkcjonowanie debaty publicznej w naszym kraju.
Publikujemy redakcyjny dwugłos w tej sprawie, nawiązując do wybranych przykładów z życia społecznego ostatnich miesięcy.
W tej części znajdują się także Intrygałki - błahostki opisujące intrygujące zmiany cywilizacyjno-obyczajowe.
 
Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie www.filozoficznie.pl bez zezwolenia - zabronione.
Żaden z zawartych na stronach materiałów, artykułów lub elementów graficznych nie może być wykorzystany bez zgody redakcji.